Aanbeveling 37: Groenboek samenhang fiscale en sociale heffingen pensioenen


De EC dient in samenwerking met OESO in een greenpaper (groenboek) de problematiek van grensoverschrijdende gepensioneerden te analyseren en aanzet te geven voor een oplossing. Better regulation is mogelijk door toepassing van het integrale woonstaatbeginsel.
Codificering van jurisprudentie sociale zekerheid