Aanbeveling 17: Hooglerarenbepaling in sommige Nederlandse belastingverdragen


De zogenoemde ‘hoogleraarbepaling’ van onder andere artikel 20 Verdrag Nederland-België 2001, bepaalt dat voor de eerste twee jaar het recht om belasting te heffen aan de woonstaat is toegewezen. De Verordening nr. 883/2004 wijst de premieheffing toe aan de werkstaat. Daardoor lopen de belasting- en premieheffing niet synchroon. De zogenoemde ‘hoogleraarbepaling’ dient daarom te vervallen.

 

Toelichting: De problematiek is gedurende ruimt tijd al verschillende keren aan de orde gesteld. Het probleem zal worden meegenomen in de verdragsonderhandelingen met België. Zie overigens ook de Belgische interpretatie van het artikel onder Interpretatie.

In juni 2023 is het nieuwe belastingverdrag Nederland-België ondertekend. Naar verwachting zal het verdrag in 2025 in werking treden. In het nieuwe verdrag is de hooglerarenbepaling niet teruggekeerd. Hiermee is de aanbeveling opgelost.