Aanbeveling 18: Handhavingsrichtlijn gedetacheerden, loon gedetacheerde werknemers


In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU dient in artikel 8 opgenomen te worden: de wijze waarop de loonbelasting met inachtneming van het van toepassing zijnde belastingverdrag ingehouden wordt op het loon van de gedetacheerde werknemer, en in artikel 9 een bewijs, waaruit blijkt of, en waar er loonbelasting is afgedragen.


documenten:
link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054/2020-03-01