Aanbeveling 15: Internationaal beroepsgoederenvervoer


Voor het internationaal beroepsgoederenvervoer dient zowel voor de belastingheffing en verzekeringsplicht uitgegaan te worden van het woon- of zetellandbeginsel van de werkgever, waarbij het belang van de werknemer voorop staat. Toewijzing aan de woon- of zetelplaats van de werkgever heeft als voordeel dat de administratieve lasten voor de werkgever en werknemer relatief gering zijn. Aangesloten zou kunnen worden bij de vervoersvergunning.

Toelichting: in belastingverdragen is in het algemeen geen bepaling te vinden die de belastingheffing van bijvoorbeeld chauffeurs regelt. Voor zeevaart en luchtvaart is dat vaak wel geregeld. Zie bijvoorbeeld art. 15, par. 3 Verdrag Nederland-België 2001.