Aanbeveling 1: Informatievoorziening


Grenswerkers verdienen een goede informatievoorziening op individueel niveau (zogenoemde grensparantie). Aangezien de grenswerker te maken heeft met ten minste twee staten dienen bevoegde instanties zoals belastingdiensten, sociale verzekeringsinstanties en arbeidsbemiddelende instanties bilateraal (fysiek) samen te werken. Een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking is het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen, waarin de Nederlandse, Duitse en Belgische belastingdienst is vertegenwoordigd.


Toelichting: Op grensoverschrijdend gebied is al een aantal instanties actief. Zonder volledig te willen zijn worden hier genoemd, het team GWO en de GIP's.

Met ingang van 2019 is wat betreft de arbeidsmobiliteit een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in het leven geroepen.  Deze autoriteit moet o.a. erop toezien dat het EU-recht van een werknemer op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheid wordt gewaarborgd.