Aanbeveling 6: Derdelanders als grensarbeider te laten werken


We bevelen aan om in artikel 79, lid 2, onderdeel b, VWEU op te nemen dat onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven als grenswerker in een andere lidstaat mogen werken.


Toelichting: De huidige Europese wet- en regelgeving maakt het onmogelijk dat een onderdaan van een derde land, die in een lidstaat woont als grenswerker in een andere lidstaat mag werken.  Bij voorbeeld een Canadees die in Nederland woont, mag niet in België werken zonder een Vlaamse tewerkstellingsvergunning.