Aanbeveling 2: GrenseffectentoetsBij de totstandkoming van wetgeving en administratieve procedures inzake grenswerkers dient net als op EU-niveau zowel door de wetgevende als door de uitvoeringsinstanties standaard een (grens)effectentoets plaats te vinden.

Toelichting: het is van belang dat de grenseffectentoets vooraf aan de totstandkoming van regelgeving aan de orde is en niet na die totstandkoming.

Bovendien dient ook een grenseffectentoets bij uitvoeringsinstanties plaats te vinden daar zij vaak met de grensoverschrijdende gevolgen van regelgeving te maken krijgen. Bij de totstandkoming van wetgeving wordt een grenseffectentoets vaak vergeten.