Mijn naam is Marjon Weerepas, bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid aan de Universiteit Maastricht. Samen met een aantal experts hebben we in 2017 het rapport Grenswerkers in Europa, Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdende arbeid geschreven voor de Vereniging van Belastingwetenschap (2017, nr.  257) geschreven. In het rapport hebben we naar aanleiding van het onderzoek 39 aanbevelingen gedaan. Op deze website zijn deze aanbevelingen geplaatst. We geven bij ieder van de aanbevelingen aan of, en hoe deze zijn opgelost.


De experts zijn onder andere:


G.J.C. Essers, voormalig adviseur vrij verkeer van werknemers van Ria Oomen (EP) en voormalig Eures-adviseur FNV

H. van der Most, senior juridisch beleidsadviseur, Sociale verzekeringsbank, op persoonlijke titel

drs. J.J.G. Sijstermans, specialist loonheffingen, Belastingdienst Zeer Grote Ondernemingen, Kantoor Maastricht, auteur en docent

mw.mr. T. Theele, juridisch beleidsadviseur, Sociale verzekeringsbank, op persoonlijke titel

mr. H. de Vries, tax director, Taxperience NV

mw. prof.dr. M.J.G.A.M. Weerepas (voorzitter), hoogleraar Fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid en verbonden aan de Capaciteitsgroep belastingrecht, het Maastricht Center for Taxation en Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM)