Aanbeveling 26: Onderzoek positie verdragsgerechtigde gezinsleden


We bevelen aan dat er nader onderzoek plaatsvindt naar de positie van de inactieve gezinsleden (verdragsgerechtigden) van in Nederland werkende grenswerkers (hoofdverzekerde) wat betreft:
- de werelddekking (spoedeisende medische zorg tijdens vakantie);
- de juridische mogelijkheid om zich aanvullend te verzekeren in Nederland;
- de mogelijkheid om zich als verdragsgerechtigde aan te sluiten bij de Nederlandse zorgverzekeraar van de actieve grenswerker.