Aanbeveling 10: Multidisciplinaire aanpak


Bij de onderhandelingen over belastingverdragen dienen ook socialezekerheidsexperts te worden betrokken, waarbij ernaar wordt gestreefd dat de toewijzingsregels in de (internationale) socialezekerheidsregelgeving en belastingverdragen ‘samenvallen’.