Aanbeveling 25: Voorstel nieuw art. 13is, lid 4, Verordening nr. 883/2004


We zijn van mening dat de voorgestelde toevoeging van, artikel 13, lid 4 bis, Verordening nr. 883/2004 zou moeten zijn: ‘Op degene die een werkloosheidsuitkering in de ene lidstaat ontvangt en tegelijkertijd werkzaamheden - al dan niet in loondienst - in een andere lidstaat verricht, is de wetgeving van toepassing van de lidstaat waar de werkzaamheden verricht worden’. We bevelen aan om de werkstaatbeginsel en niet het door de Europese Commissie voorgestelde woonstaatbeginsel toe te passen.