Aanbeveling 7: Inspanningsverplichtingen autoriteiten ten aanzien van woonplaats I


De Nederlandse overheid zou in wetgeving moeten vastleggen dat een persoon geen dubbele woonplaats kan hebben voor de toepassing van de Nederlandse fiscale en socialezekerheidswetgeving.

Toelichting: in de praktijk blijkt een dubbele woonplaats als gevolg van verschillende criteria die bevoegde staten of instanties gebruiken. Helder moet worden welke criteria kunnen worden gebruikt om de woonplaats vast te stellen.