Áanbeveling 33: Nederlandse en Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering


We bevelen aan dat het zogenoemde WIA-hiaatproblematiek, die ontstaat in het geval een grenswerker na 78 weken een Duits pro-rata arbeidsongeschiktheidsuitkering en pas na 104 weken een Nederlandse pro-rata arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, opgelost kan worden door ‘automatische‘ toepassing van artikel 23, lid 6, Wet WIA. Op deze eenvoudige wijze kan het arrest Leyman geïmplementeerd - in de geest van artikel 4, lid 3, VEU - worden.

 

Toelichting: deze aanbeveling lijkt te zijn opgelost. Zie Beleidsregel UWV.