Grenswerkers: werken aan een oplossing

Deze website geeft de aanbevelingen weer van de Commissie grenswerkers die in 2017 het rapport 'Grenswerkers in Europa' voor de Vereniging van Belastingwetenschap heeft geschreven. Het rapport betreft een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken. Bij de aanbevelingen wordt ook de stand van zaken weergegeven met betrekking tot desbetreffende  aanbevelingen.  Ook enige maatregelen die zijn genomen als gevolg van de crisis zijn vermeld. Op dit moment is het spannend om te zien wat het beleid van de staten inzake grensoverschrijdend thuiswerken na de crisis zal zijn. De aanbeveling 'telewerken' bevat enige informatie hierover.  Ik nodig u van harte uit om hierover mee te discussiëren!

Het doel van deze website is om een discussie over de aanbevelingen te stimuleren en eventueel ideeën te ontwikkelen om uiteindelijk de aanbevelingen zo veel als mogelijk te realiseren.  Ook nieuwe aanbevelingen kunnen worden geformuleerd. Ik nodig u bij dezen dan ook van harte uit om een discussie te starten of suggesties e.d. via een feedbackformulier met ons te delen. Contact kan worden opgenomen via de contactpagina of via het volgende emailadres: grenswerkersNL@gmail.com

De discussie zal samengevat op de website worden geplaatst.

Het is een website die nog zal worden uitgebreid. Ongetwijfeld zullen er kinderziektes in zitten.  Als u op- of aanmerkingen hebt laat het me via bovenstaande mail weten. Het ligt in de bedoeling om over enige tijd ook een Engelstalige versie te maken.

                                                                                                                                                                                                    Marjon Weerepas.