Aanbeveling 13: Wijziging rechtskracht A1-verklaring


De ontvangende lidstaat dient ten aanzien van de A1-verklaring meer controlebevoegdheden en verplichtingen te krijgen.

Toelichting: ten aanzien van de A1-verklaring bestaat de nodige problematiek. Ter illustratie kunnen onder andere de arresten Fitzwilliam, Banks, Herbosch Kiere worden genoemd. In het algemeen kan de ontvangende lidstaat de A1-verklaring niet op zij leggen. Bepaalde procedures moeten in acht worden genomen.