Aanbeveling 32: Wederzijse erkenning arbeidsongeschiktheid


We bevelen aan dat Nederland de mogelijkheid onderzoekt om met Duitsland en België tot wederzijdse erkenning van de mate van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid te komen.