Aanbeveling 4: Juiste statistische cijfers


Om een juist beeld van de (grens)effecten van wetgeving en administratieve procedures te verkrijgen is het van belang dat er juiste cijfers over grenswerkers zijn. Eurostat bijvoorbeeld heeft geen exacte cijfers van grenswerkers. Eurostat en nationale statistiekenorganisaties dienen aan de hand van een uniform begrip ‘grenswerker’, waaronder zowel de werknemer als de zelfstandige kan worden verstaan, statistische gegevens te verzamelen.

 

Toelichting: voor het inzichtelijk maken van hoe groot de  effecten van wetgeving e.d. (zullen) zijn, dienen juiste cijfers aanwezig te zijn. van belang is ook dat één begrip van grenswerker wordt gehanteerd.