Aanbeveling 29 Statuut verdragsgerechtigde


We bevelen aan nabestaanden(bedrijfs)pensioenen toe te voegen aan de lijst in Bijlage XI, Deel Nederland, punt 1, onder f) van uitkeringen en pensioenen op grond waarvan een betrokkene als verdragsgerechtigde kan worden aangemerkt in Nederland, zodat deze het statuut van verdragsgerechtigde kunnen behouden.

Belastingverdrag Nederland-Duitsland 2012: kortdurende sociale uitkeringen